Ndb2010's Blog

"Kiedy wyeliminuje się niemożliwe wówczas to, co zostanie, bez względu na to, jak byłoby nieprawdopodobne, musi być prawdą." Arthur Conan Doyle

Ostatni odcinek lotu od 1,3 km do rozbicia.

Analiza Greczyna

Zdjęcie ___wycineksat4_____

Opis oznaczeń

kolory linii

kolor zielony -TU-154

tor lotu : miejsce upadku – drzewa w punkcie 8 – wycinka między drzewami p. 3 i 4 – wycinka koło sosny 6 – drzewa na wysypisku – punkt 9 wyznaczający koniec lewego skrzydła  – radiolatarnia NDB p. 30

kolor czerwony -zerwane przęsło linii energetycznej  p.5

biały – istniejące przewody na słupach

kolor niebieski – inny samolot

tor lotu : drzewa w punkcie 8 – obcięcie drugiej strony drzewa p.3 –  wycinka koło sosny 6 – zerwana linia w odległości wysokości słupa p.5 – wycinka w p. 10 – złamana brzoza 1 – radiolatarnia NDB  p.30

czerwone kółka – słupy energetyczne i drzewa ze ściętymi gałęziami

1 złamana brzoza – ta która podobno urwała kawałek skrzydła TU-154

2 urwane skrzydło

3 drzewo obcięte z dwóch stron

4 drzewo obcięte z jednej strony

5 zerwane przęsło linii elektrycznej

– w odległości od prawego słupa większej niż wysokość słupa,

bo wiszące przewody są trochę dłuższe niż do ziemi i zawinięte o słup

od lewego słupa leżą na ziemi

6 sosna prawie nie uszkodzona przy parkingu

7 brak drzew a więc i śladów przelotu

8 drzewa ostatniej fazy lotu

9 Ważne zdjęcie

– umiejscawia dokładnie koniec lewego skrzydła

10 wycinka drzew najczęściej fotografowana

11 brzózki przed śmietniskiem

12 kępka krzaków – punkt orientacyjny

20 wycięte drzewa

21 wycięte drzewa

30 okolice NDB

Numeracja zdjęć:

–   Pierwsza liczba oznacza numer punktu, miejsca lub obszaru na zdjęciu – |sat4.JPG| –

–   Następnie może się znajdować litera oznaczająca kolejne zdjęcie powyższego punktu,                                                                                                      –   Następna może być litera V z liczbą określającą numer wersji opisu zdjęcia

np. 2cV1   oznacza zdjęcie  punktu 2, kolejne zdjęcie c, pierwsza wersja poprawiona V1

oznaczenie 3xxx… odwołuje się do wszystkich zdjęć punktu 3

Zdjęcie______sat4_____

Zdjęcie_____ sat4 _____ jest zdjęciem bazowym, do którego nawiązują wszystkie oznaczenia w niniejszym opracowaniu i pozostałych zdjęciach..

Można też się posługiwać zdjęciem _____ wycineksat4_____ które jest jego fragmentem.

Zdjęcie_____ #._____ jest zdjęciem zestawiającym trzy istotne miejsca na których widać dwa tory lotu dwóch samolotów.

Zdjęcie _____gogsat _____przedstawia wyniki analizy na większym fragmencie mapy

Omówienie punktów zaznaczonych na mapie satelitarnej:

30

Zdjęcia nr, 30

Zdjęcie _____30V1_____

Tu-154 przeleciał nad masztem NDB

Świadek wg  Klicha zeznał  że widział wyładowanie elektryczne między skrzydłem samolotu a masztem nadajnika.

Klich również mówił wcześniej, że Tu-154 uszkodził maszt nadajnika NDB.

Zdjęcie i punkt 30 pokazuje prawdopodobnie ściętą   brzozę – zielona linia.

Oś lotniska znajduje się w miejscu gdzie stoi latarnia świetlna na zielonym samochodzie.

Stojący maszt nie jest w osi lotniska, brakuje jakby drugiego, po drugiej stronie zielonego samochodu z latarnią.

Inny samolot  przeleciał nad brzozą – linia niebieska – zdjęcie i punkt 30,

w odległości uniemożliwiającej dokonania jednocześnie uszkodzenia latarni NDB z brzozą

– linia zielona – , oraz drugiej brzozy – linia niebieska.

Oba samoloty leciały poziomo, bez nachylenia bocznego.

9

Zdjęcia nr 9

Zdjęcie _____9V1_____

Drugi kontakt z drzewami Tu-154

Proszę powiększyć.

To zdjęcie tylko raz się pojawiło i jest bardzo  ważne.

Na mapie satelitarnej można je zlokalizować tylko w tym miejscu.

Pokazuje położenie końca lewego skrzydła Tu-154  na styku płotu i linii zarośli.

Linię płotu i linię zarośli dobrze widać na zdjęciu satelitarnym

Samolot nachylony lekko na lewą stronę, jakby skręcający w lewo.

Zdjęcie zrobione w stronę otwartego pola, które występuje tylko na tej wycince drzew.

Jest to jedyne miejsce na styku otwartego pola i zarośli, związane z torami lotu samolotów

Wszystkie inne mają w tle drzewa i zarośla..

Samolot nadlatywał od strony otwartego pola, od strony NDB które jest w prawo od kadru zdjęcia.

20

Patrz zdjęcia  i punkt – 21

21

Punkty i zdjęcia 20 i 21

Miejsca potencjalnych śladów samolotu Tu-154 zostały zlikwidowane.

Patrz zdjęcie _____20_____

Wycinka drzew w obszarze 20 jest pokazana na zdjęciu _____20_____

A wycinka drzew w obszarze 21 na zdjęciach 21.

Zdjęcia _____20V1_____21a_____21b.____21cv1

7

W punkcie 7 nie ma żadnych śladów, bo nie ma tam drzew i nigdy nie było

Jest to przesmyk między drzewami.

Pokazują to zdjęcia _____7xxx…

i częściowo zdjęcia _____5xxx…

Zdjęcia _____7V1_____7bV1_____7cV1_____7dV1

_____5abcd_____5c


2

Urwane skrzydło leży w torze lotu Tu-154

i jeśli z niego pochodzi, to nie widać przyczyny jego oderwania.

6

Sosna przy parkingu

Charakterystyczny punkt orientacyjny, widoczna na wielu zdjęciach

3

Drzewo potrójne o które otarły się obydwa samoloty powodując ścięcia gałęzi w bardzo charakterystyczny sposób.

Otóż linie proste cięć są dobrze widoczne tylko wtedy kiedy staniemy w linii lotu narzędzia tnącego, w tym przypadku samolotu.

Tak się składa że linie cięć, znajdujące się po obydwu stronach drzewa 3, dobrze widać z dwóch różnych kierunków. Z każdego kierunku inne cięcie

I są to właśnie różne  kierunki lotu.

W ich przedłużeniach znajdują się następne drzewa ścięte w podobny sposób.

Ich ciąg jest ułożony i widoczny też z dwóch różnych kierunków, w taki sposób, że albo widać jeden z nich , albo drugi, o ile znajdziemy się na linii lotu odpowiedniego samolotu.

Dlatego też na zdjęciach podaję, w jakim torze lotu było robione konkretne zdjęcie.

Jest to bardzo ważna informacja, bo pozwala bezbłędnie zorientować się w torach ruchu samolotów.

I tak w torze samolotu Tu –154  widać identyczne ścięcia na drzewach 3, 4, 8,

Natomiast nie widać dobrze ścięć samolotu oznaczonego jako „inny samolot”

Zdjęcia_____ 8d _____ i _____ 8e _____

Zdjęcie _____8d_____8e

I podobnie w torze lotu  „inny samolot” nie widać ścięć  w torze lotu samolotu Tu-154

Natomiast widać układające się w jedną linię wycięcia na drzewie  3 i drzewach 8

Zdjęcie_____8d_____i_____8e

Oraz wszystkie zdjęcia oznaczone 3xxx …,4xxx…, 8xxx…

Zdjęcie _____3aV1_____4_____4a_____4b_____4c

Tory lotów obydwu samolotów mają swoje przedłużenia potwierdzone zdjęciami w każdą stronę.

I tak przedłużeniem dla Tu-154 jest w jedną stronę miejsce upadku, a w drugą stronę

punkt 6, a  przede wszystkim punkt 9 , nadajnik NDB, oraz obszary 20 i 21 gdzie wycinano drzewa.

Przedłużeniem toru lotu dla „inny samolot” jest punkt 6 , zerwana linia 5, punkt 10 obfotografowany wielokrotnie, złamana brzoza 1 ,brzózki 11 i brzoza przy NDB.

Opisane zdjęcia z długich widoków w torze lotu są na zdjęciach:

1xxx…_____oraz _____3aV1_____ 8a_____8b _____21cV1 –

Zdjęcia _____8a_____8b

_____1_____1aV1_____1bV1_____1cV!

Wnioski:

Ludzie czy ktoś to sprawdzał   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????????????

Tu-154 nie zmienił kierunku lotu ani na skutek uderzenia w coś, ani na skutek odpadnięcia kawałka skrzydła.

Począwszy od punktu 9 poruszał się prawie po linii prostej, znacząc swoje ślady na drzewach, aż do miejsca upadku.

Manipulacja Amielina polega nie na fałszowaniu zdjęć, ale na usunięciu niewygodnych zdjęć i unikania niektórych miejsc

Widział linie cięć drzew, ale ustawiał się tylko w tych które potwierdzałyby jego teorię.

Nie zrobił tego jednak dokładnie.

Proszę nanieść punkty zdjęć Amielina na mapę satelitarną.

Okaże się wtedy że samolot ściął brzozę koło NDB i lecąc dokładnie w linii prostej

Ściął brzózki w punkcie 11

dalej uderzył w słynną brzozę  i urwał sobie kawałek skrzydła,

po czym poleciał dalej idealnie w linii prostej przez punkt 10,

następnie zerwał sobie linię energetyczną lecąc dalej w idealnie prostej linii

przeleciał koło sosny na parkingu – punkt 6 –

i zaraz za nią gwałtownie sobie skręcił w lewo ścinając lewą stronę drzewa 3 i prawą stronę drzewa 4, jak w slalomie gigancie.

i dalej znowu lecąc idealnie w linii prostej przez punkt  3, 4 i 8 aż do miejsca upadku

–          cały czas w linii prostej –

obrócił się nagle na plecy i wbił się w ziemię.

Uwaga!

Jeszcze raz!

Po naniesieniu punktów Amielina na mapę satelitarną,

samolot Tu-154 miałby lecieć idealnie w linii prostej aż do sosny 6,

mimo że w połowie drogi miał brzozę 1, która urwała mu skrzydło,

Nagle na odcinku mniejszym niż 50 metrów między sosną 6 a drzewem 3

Skręcił w lewo o 30 stopni,

po czym poleciał w linii prostej od drzewa 3 aż do miejsca upadku,

obracając się po drodze na plecy.

Patrz zdjęcie_____ trasa Amielina_____

Zdjęcie _____trasa Amielina

Zdjęcie_____ gogsat_____  przedstawia wyniki analizy na większym fragmencie mapy

Zdjęcie _____gogsat

Zdjęcie bazowe nie zaciemnione opisem_____451520470307f966c125o_____

Zdjęcie _____451520470307f966c125o.JPG

Zdjęcia dodatkowe wyjaśniające

===============================================

Zdjęcia _____# _____3_____5b_____8c_____10a_____10bV1_____11_____20

_____20a_____20bV1_____

Moja rozmowa z Terkosą

 

„Począwszy od punktu 9 poruszał się prawie po linii prostej, znacząc swoje ślady na drzewach, aż do miejsca upadku”. A na zdjeciu kontrowersyjnego drzewa przy ulicy rysujesz kształt skrzydla samolotu TU 154, ktory swiadczylby o znacznym odchyleniu. Czy moglbys to wyjasnic?
O znacznym pochyleniu na prawe skrzydło
Prawdopodobnie obydwa samoloty zauważyły w tym samym  miejscu to samo i chciały się ratować przed czymś

Mogło by to być wzniesienie i drzewa po lewej stronie na kursie samolotu,
ale bardziej podejrzewam że z tego samego miejsca zobaczyły pas lotniska i próbowały  się na niego skierować.

Niebieskiemu się to udało, widziano go może na lotnisku,
Zielonemu natomiast coś się stało, pilot zrozumiał że nie doleci i podjął (zaraz po próbie wykonania zakrętu, którą było położenie maszyny na skrzydło)
decyzję o lądowaniu awaryjnym.

Wyprostował samolot i posadził go kołami na ziemi.
Nie zdążył tylko wyrównać kierunku lotu.
Samolot dotknął jednocześnie wszystkimi kołami ziemi lekko odchylony w lewo od kierunku lotu.
W tym momencie nastąpiła eksplozja w miejscu połączenia skrzydeł i kadłuba samolotu, a więc najsilniejszym miejscu samolotu.
W miejscu gdzie znajduje się środek ciężkości.
To miejsce jest najmocniejsze w samolocie, keson środkowy, do którego są przymocowane wszystkie duże części samolotu:
skrzydła, podwozie i kadłub i nie może się rozlecieć na dwie części.
musi zawsze pozostać całością.
mogą odpaść skrzydła w miejscu mocowania podwozia, mogą odpaść koła, kadłub może się przełamać na kilka części,
ale keson środkowy  musi pozostać całością.
A on jest rozerwany na dwie części.
Cały samolot został poderwany w górę, stąd gwałtowny koniec śladów kół.
Siła nośna oderwanych skrzydeł podniosła ich końce do góry
Skrzydła podnosząc się do góry końcami, przekoziołkowały kołami do góry i tak spadły, po dłuższym locie, w miejscu, gdzie je odnaleziono.
Dlaczego skrzydła nie odleciały na zewnątrz po wybuchu?
Ponieważ podniesione końcami do góry miały siłę nośną skierowaną do siebie.
Lecąc dalej wyminęły się. Ich tory lotu się skrzyżowały i dlatego upadły : prawe po lewej stronie a lewe po prawej stronie
Kadłub został rozerwany na dwie części: jedną przed, drugą za skrzydłami.
Wybuch przyhamował tylną część, oraz dodał napędu przedniej.
Tylna wbiła się w ziemię miażdżąc część pasażerską.
Ogon z silnikami przeleciał nad nią – przekoziołkował i uderzył statecznikiem pionowym w ziemie odrywając go,
I dalej sunął się po ziemi do zatrzymania..
Dlatego leży do góry nogami w kierunku odwrotnym do lotu.
Wbity w ziemię miejscem gdzie był statecznik pionowy
Przednia część spadła w miejscu widocznym na mapie jako ciemna okrągła plama.
W tym miejscu nastąpił następny wybuch.
Wybuch nastąpił w salonce.
Inaczej pozostała by nie zniszczona.
Część przednia samolotu, a na pewno salonka, jedna a może nawet obydwie,. była wykonana z kevlaru lub czegoś podobnego, jako klatka przeżycia.i musiałaby pozostać w całości.
Zastosowana technologia jest podobna do tej z Formuły1.
Na wyścigach Formuły1 nigdy się nie zdarzyło aby w trakcie wypadku nastąpił pożar paliwa w wyniku rozszczelnienia zbiornika paliwa.
Zbiornik jest wykonany z takiego materiału że pełny paliwa może być zrzucony   z wieżowca i pozostanie cały.
Podobnie jest z klatką przeżycia.
Na skutek uderzenia lub upadku, ludzie wewnątrz mogą zginąć od przeciążeń, ale klatka musi pozostać cała.
Jeżeli tak nie jest, to już jest bardzo podejrzane.
Klatka przeżycia ma jeszcze to do siebie, że żaden wybuch z zewnątrz nie może jej uszkodzić.
A jeżeli tak, to ładunek musiał być w środku.
Zresztą na pozostałościach samolotu widać płaty skorupy klatki rozprutej od wewnątrz wybuchem.
Zauważ że:
Przednia część to rozerwane skorupy.
Na zewnątrz skorupy całe, od wewnątrz wszystko wymiecione.
To tak jakby samochód uderzył w drzewo i wewnątrz nie byłoby z tego powodu nic;  ani foteli, ani tapicerki
ani ludzi, tylko goła blacha.
Tak to widzę.
I co to znaczy „linia lotu”. Jesli rysujesz dwie prawie pionowe linie (zielona i niebieska), co to oznacza? Czy mam sobie wyobrazac, ze tam lecialy dwa samoloty tak przechylone na ktores ze skrzydel?
Tak

http://ifotos.pl/zobacz/podw2_sephpa.JPG/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


OD NDB2010

(…)W maju 2010 komisja MAK ustaliła i ogłosiła, że samolot Tu-154m w odległości 1,1km leciał z odhyleniem od kursu i osi lotniska około 40-50 metrów na południe. Podano jednak, że to odchylenie było zmniejszające się poprzez co samolot mógł zgodnie z planem osiągnąć oś lotniska.

Jednocześnie w początkowych relacjach pojawiły się dwie sprzeczne informacje o uszkodzeniu przez samolot anten radionadajnika NDB oraz drzew w pobliżu tego radionadajnika. Informacja o uszkodzeniu radionadajnika podana na zywo przez świadka-pracownika stacji została wyciszona. Ostatnie analizy wskazują, że Tu-154m nie mógł uczynić jednocześnie opisywanych zniszczeń urządzen i drzewostanu gdyż przekraczało to rozpiętość jego skrzydeł. Analizy te pokazały także, że tor lotu i odhylenie TU-154m było zupełnie inne niż to opublikowane w maju 2010 roku w wstępnym raporcie komisji MAK.

Jak widać na zdjęciu z poprzedniej strony komisja MAK i S.Amielin twierdzili, że samolot zahaczył prawym skrzydłem otoczenie radionadajnika NDB. Analizy i dochodzenie jednego z blogerów wykazały, że trajektoria lotu Tu-154m mogła się diametralnie różnić od tej podanej przez komisję MAK i samolot zahaczył lewym a nie prawym skrzydłem otoczenie radionadajnika. Zmienia to całkowicie tor lotu TU-154m i stawia pod dużym znakiem zapytania fakt, że tego wszystkiego dokonał jeden samolot.

http://picasaweb.google.com/Amlmtr/MWzNeJ#5525274150973757314

Link do najnowszych analiz S.Amielina.

On nie zrobił ich z własnych chęci ale pod wpływem dowodów na jego manipulacje, ktore były przedstawiane przez blogerów nie jego blogu.

Przyznanie się i korekta S.Amielina potwierdzają zeznania świadków.

http://gazetapolska.pl/artykuly/kategoria/57/3867/zeznania-mieszkancow-smolenska

Powyższe zdjęcie jest zostało opublikowane przez S.Amielina i jest wynikiem wielotygodniowej dyskusji, w której udowodniono mu niekompletność i niescisłości. S.Amielin w końcu przyznał, że trajektoria lotu tu-54m była zupełnie inna niż ta ogłoszona w maju 2010.

W maju 2010 roku komisja MAK i S.Amielin twierdzili, że Tu-154m :

– leciał z zmniejszającym się odchyleniem od osi pasa  lotniska i

– dopiero uderzenie w brzozę lewym skrzydłem zmieniło jego trajektorię i spowodowało skręt w lewo i upadek 150 m. Na poludnie od osi pasa startowego

Powyższe zdjęcie S.Amielina pokazuje, że zmiana jego  kursu w lewo (na południe od osi pasa startowego) nastąpiło dużo wcześniej niż przed uderzeeniem w brzozę.

Na podstawie tego widać, że:

– uderzenie w brzozę nie spowodowało żadnego skrętu w lewo

– samolot rozbił się po tej samej linni lotu, nie nastąpiła zmiana trajektorii od pierwszych śladów

– dyskusyjne jest umiejscowienie kawałka skrzydła, widocznego na zdjeciu satalitarnym 760 m od progu pasa gdyż przy tej trajektorii lotu kawałek tego skrzydła powinien być w innym miejscu jakieś 50 metrów na południe (niżej na zdjęciu)

– Zwiększa to znacznie prawdopodobieństwo lądowania na brzuchu.

Całośc pokrywa się z zeznaniami świadków którzy twierdzili, że samolot po uderzeniu w brzozę nie zmienił trajektorii lotu (nie była zadnego skrętu w lewo, gdyż juz leciał z skretem – odhyłem od osi pasa).

Nie było także odwrócenia się (beczki) po utracie kawałka skrzydła gdyż przy tej trajektorii samolot skręcił by w lewo co spowodowałoby zupełnie inne miejsce upadku. (świadkowie twierdzą tak samo)

Podsumowując, najnowsze analizy S.Amielina dokonane pod wpływem zarzutów o manipulowanie spowodowały, że z dużym prawdopodobeństwem można stwierdzić, że samolot lądował na brzuchu i nie było żadnego skrętu.

P.S Ten kawałek skrzydła mógł być przeniesiony

P.S II, Ten lot nie w osi pasa startowego mógłbyć spowodowany sabotażową awarią silnika. Gdy załoga po odkryciu pulpaki zdecydowała się uciekać, awaria jednego z silników uniemożliwiła ucieczkę i zaczęła ściagac samolot na lewo tuż przed bliższą ndb2010.


Reklamy

Komentarze 24 to “Ostatni odcinek lotu od 1,3 km do rozbicia.”

 1. Andre said

  CZYTAĆ — DŁUGIE I WAŻNE !!!!!!!

  stenogram „SPOWIEDZI” KLICHA

  http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

 2. greczyn said

  Witam

  Mam pewne wątpliwości:

  Ktoś zrobił zdjęcia
  Ktoś narysował na mapie trasę dokumentując ją zdjęciami.
  Na tej podstawie MAK stwierdził co się działo z samolotem
  i to stało się oficjalnie obowiązujące

  Ja wziąłem te zdjęcia do ręki i umieściłem dokładnie na mapie.
  i okazało się że to co powyżej to kłamstwo
  I to wszystko co zostało udowodnione

  Czy coś jest tu niejasne?
  Ja niczego nie sugeruję
  Ja tylko pokazuję fakty

  Możliwe że żadne zdjęcie nie jest prawdziwe
  i wszystko zostało spreparowane
  ale ja tego sprawdzić nie mogę.

  Otrzymałem zdjęcia od prywatnej osoby i potwierdzają one te oficjalne
  A więc zdjęcia są prawdziwe.

  Wiec może drzewa zostały spreparowane specjalnie do tego celu?
  Nie za bardzo w to wierzę ale nie wykluczam.

  Z przedstawionej mojej analizy wynikają takie spostrzeżenia:

  Wątpliwości co do samolotu niebieskiego

  Po pierwsze nie mógł być to IŁ-62 ponieważ ślady na drzewach na to nie wskazują.

  Musiał to być dolnopłat – patrz zdjęcie 10a

  Tzn. powierzchnia dolna samolotu musiała być linią prostą.
  Od Iła spodziewałbym się linii poszarpanej , przecież wystające spod skrzydeł silniki, podwozie i kadłub
  powodują że nigdy nie wykona on cięcia w linii prostej
  A tylko takie są na zdjęciach.
  Mało tego
  Wpadające do silników kawałki łamanych drzew prawdopodobnie spowodowałyby awarię silników

  Więc był to inny samolot – dolnopłat .
  Jaki? nie wiadomo.

  Prof. .Dakowski
  http://www.blogpress.pl/node/6473
  twierdzi że przelot tak dużego samolotu przez śmietnik – brzoza p.1 –
  dodatkowo na pełnym ciągu silników,
  spowodowałby rozrzucenie śmieci w workach, (z czym się zgadzam)
  a tego nie widać.

  To znaczy że musiał by to być mały samolot?
  Wiśniewski to mówił

  Kiedyś przeczytałem
  – forumowicz pisał o swoich rozmowach z Rosjanami w Smoleńsku, notka była krótka i treści nie wiele więcej niż to co pamiętam –
  Bardzo dużo dziwnych rzeczy się działo w Smoleńsku przed 10 kwietnia

  Może rzeczywiście drzewa są spreparowane?
  Albo były trzy samoloty?
  Dwa które cięły drzewa a trzeci przeleciał nad nimi nie zostawiając śladów na drzewach i spadł dalej
  I to był Tu-154.

 3. anka said

  http://www.blogpress.pl/node/6567 materiał z miejsca katastrofy, może sie przyda do waszych obliczen

 4. Wrocław said

  Nie potrafię się logować, więc moje pytanie zamieszczę tutaj;

  1. czy wśród ofiar NN mogły zostać do nas przywiezione osoby, które – nazwijmy to tak – służbowo przebywały na lotnisku, a samolot uderzył tam nazbyt szybko i niespodziwanie;

  2. całkowicie zgadzam się z wyjaśnieniem do ostatnich słów z kabiny: przekleństwo oznacza nic innego jak – k., co jest lub k., co nam zrobliście, jak mogliśmy wam zaufać

  • ndb2010 said

   witam

   co do 1 pytania to nietorzy sadza ze NN to BOR-owcy albo przypadkowe osoby ktore znalazly sie nie w tym miejscu co trzeba (wg.GRU/WSI), ofiary strzalow z filmu 1.24.

   pozdrawiam

 5. Placek said

  Doskonała analiza. Gdyby jeszcze udało się zamodelować to w 3D… W analizie Amielina od początku nie pasowała mi hipoteza o nagłym skręcie, co z fizycznego punktu widzenia jest trudne do wyjaśnienia (powstałe podczas uderzenia i skrętu naprężenia konstrukcji samolotu doprowadziłyby do jego rozerwania).

  Drobne uwagi:
  1. Drzewo oznaczone 6 to nie sosna lecz świerk.

  2. „awaria jednego z silników uniemożliwiła ucieczkę i zaczęła ściagac samolot na lewo” – to mało prawdopodobne, samoloty lądują nawet na jednym działającym silniku. Gdyby jednak założyć, że jednocześnie wystapiła awaria systemu sterowania, to faktycznie można by się czegoś takiego spodziewać, przy czym skręt w lewo sugeruje awarię prawego silnika.

  Dodam jeszcze fragment komentarza, który umieściłem dziś na blogpress, dotyczący samej destrukcji samolotu. Chodzi o możliwość, której w przeczytanych dotąd przeze mnie dyskusjach nikt nie brał pod uwagę (a ja sam dowiedziałem się o niej od inżyniera lotnika parę dni temu).

  Otóż na czas lotu w kabinie obniżane jest ciśnienie (każdy pasażer zna efekt zatykania się uszu – nie jest to jednak, jak wielu sądzi, wynik zmiany wysokości samolotu, bo kabina jest przecież szczelna i mogłaby zachowywać ciśnienie początkowe). Czynione jest to ze względów bezpieczeństwa (po pierwsze, konstrukcja samolotu na dużych wysokościach byłaby rozpierana, po drugie, ewentualne nawet niewielka perforacja kadłuba spowodowałoby rozerwanie poszycia). Ciśnienie w przypadku przelotów na 10000 m jest zmniejszane mniej więcej do takiego, jakie panuje na wysokości 4500 m.

  Podczas podchodzenia do lądowania ciśnienie wewnątrz kabiny jest stopniowo zwiększane, a do całkowitego wyrównania ciśnień dochodzi już po wylądowaniu.

  A zatem w czasie lądowania ciśnienie na zewnątrz samolotu jest większe niż wewnątrz. Taki stan stwarza warunki do implozji. Konieczne jest jednak uszkodzenie kadłuba. W którym momencie mogłoby do tego dojść? Trzeba wiedzieć, że namocniejszą częścią zamolotu jest miejsce mocowania skrzydeł i silników, a więc ten rejon samolotu przetrwa najwięcej. Natomiast kabina pasażerska (szczególnie jej przednia część razem z kokpitem) ma względnie słabą konstrukcję). Kiedy samolot zaczął ryć skrzydłem w ziemi, powstał moment siły, który prawdopodobnie spowodował oderwanie się kadłuba od wiązania skrzydeł. Uszkodzenie kadłuba z kolei spowodowało implozję, a więc najpierw wgniecenie poszycia kadłuba do wewnątrz (i jego rozerwanie), a potem odrzucenie pozostałości na zewnątrz. Powinny były przy tym być słyszalne dwa odgłosy wybuchu.

  Przy tej hipotezie przebiegu katastrofy powinny być widoczne następujące efekty:
  1. Oderwana wcześniej część skrzydła powinna być niedaleko od drzewa, o które uderzył samolot (taka część nie porusza się już jak w rzucie poziomym, wskutek koziołkowania traci prędkość liniową). Uszkodzenie skrzydła powoduje utratę sterowności, w tym momencie katastrofa jest przesądzona.
  2. Oderwany kadłub po implozji w postaci szczątków spada mniej więcej w miejscu wybuchu.
  3. Niezamocowane lub słabo zamocowane obiekty z kadłuba lecą dalej. W szczególności ciała i fotele będą sporo przed szczątkami kadłuba w kierunku lotu.
  4. Część tylna samolotu po zetknięciu z ziemią obraca się w miejscu tego zetknięcia. Niewykluczone zatem, że ułożenie tej części na ziemi jest niezgodne z kierunkiem lotu.

 6. Wrocław said

  1. Czy ktoś potrafiłby, na podstawie zachowanych elementów wraku, robić całościowy rysunek (może taki już jest ?) najbardziej widocznych elementów samolotu, które „wyparowały”;
  2. Proszę pamiętać, że równie dobrą analizę foniczną (i znacznie sprawniej) „czarnych skrzynek” (wiem, że taka okazja może się w ogóle nie pojawić) mogą przeprowadzić osoby niewidzące.

 7. […] https://ndb2010.wordpress.com/ostatni-odcinek-lotu-od-13-km-do-rozbicia. […]

 8. Magda said

  Konrad
  Nie wiem czy już to czytałeś.Brzmi interesująco i zdaje się potwierdzać plotki o tym,że samolot rozpadł się w powietrzu.
  http://el.ohido.siluro.salon24.pl/296243,arcybolesnie-prosta-sprawa-czesc-2

 9. myanielka said

  próba symulacji Tu 154 (102)

 10. Gabby said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,119674,title,Cos-sie-stalo-w-tupolewie-przed-uderzeniem-o-ziemie,wid,13357608,wiadomosc.html?ticaid=1c3d3

 11. Janek said

  Koledzy zwróćcie uwagę na fakt,że lewy silnik jest rozsypany(kawałki wentylatora zwisają i mają połamane łopatki)natomiast prawy silnik, leży po drugiej stronie ogona, w odległości 20-30m i jest „nietknięty” tak jakby w momencie uderzenia w ziemię nie pracował.Potwierdza to Waszą hipotezę o nie pracującym prawym silniku.Stąd niemożność poderwania samolotu, natomiast w testach samolot z analogicznych sytuacji odchodził bez problemów.

  • ndb2010 said

   wątek jest badany. może sie wiazac z sprawą wyłączenia komputera pokładowego i zatrzymania o tej samej godzinie wszystkich czarnych skrzynek.pozdr.

   • Pro Publico Bono said

    Na podstronie „Zyski zamachowców” @Gabby wkleiła ten link:
    http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=9575
    zastanowil mnie Jej komentarz, czyżby nie czytała treści tego artykułu ???

    Książka Leszka Szymowskiego „Zamach w Smoleńsku” na podstawie artykułu, jej fragmentów tam zacytowanych [wkleiłam całą treść podanego linku] wydaje się być wiarygodną w kontekście wcześniejszych wypowiedzi pracowników polskiego wywiadu, ktorzy śledzili lot tupolewa. A więc w dyspozycji ABW powinny być nagrania rozmów Logiki z wieża w Smoleńsku, nie mówiąc o zdjęciach satelitarnych porównawczych na które się autor powołuje tj. lądowanie z niewielkimi uszkodzeniami i kolejne sankcjonujące wybuch.
    Jako refleksja przypomina mi się zdjęcie TV niemieckiej, które pokazywało tupolewa w całości w zaroślach. Ten wątek akurat został póżniej rozszerzony w wersji Krzysztofa Cierpisza.
    Zadam to może naiwne pytanie, na ile fakty w tej książce są wiarygodne. Strach pomyśleć, że są tym bardziej, że premier w swoich wypowiedziach coraz bardziej utwierdza się, że ZAMIERZA rządzić przez kolejne 4 lata. Z perspektywy tego przyzwolenia na bezkarność, matactwa on to osiągnie, skoro tak „skutecznie” działa.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: